Τα τεχνικά έργα, στο σύνολο τους, πέρασαν και αυτά την δική τους περίοδο κρίσης λόγω των ιδιαίτερων καταστάσεων της εποχής.
Αλλά, κανένα δεν χάθηκε. Γιατί, πάνω απο κάθε έργο είναι οι άνθρωποι μας που ασχολούνται με το κάθε πρόβλημα του καθενός απο αυτά.
Γιατί, πάνω απο κάθε έργο βρίσκεται ένας οργανισμός που δουλεύει με αφοσίωση στον στόχο και αγάπη για τον τόπο.
Στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κω, το μεγάλο έργο του οδοφωτισμού του συνεχίζεται κανονικά και σύντομα θα ολοκληρωθεί ο φωτισμός και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ενός οδικού δικτύου που ήταν σκοτεινό για πάνω απο 50 χρόνια !
Σε αυτούς τους εξαιρετικά λίγους σε αριθμό συνεργάτες μας που σηκώνουν το βάρος της παρακολούθησης εκατοντάδων έργων σε δεκάδες νησιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μέγεθος της προσφοράς τους