ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

O ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ K2 συνιστά ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό εργαλείο που θα συμβάλλει καθοριστικά στην δυνατότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να αξιοποιήσει, ολοκληρωμένα και γρήγορα, ευκαιρίες και δυνατότητες για τα νησιά μας σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς πόρους.

Δείτε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

Οι νησιώτες μας μπορούν και πρέπει να προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στο αύριο, σε μια σταθερή, διατηρήσιμη, βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη για όλους.

 Στην υλοποίηση αυτού του οράματος συγκλίνουν όλες οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε με επιμονή και μεθοδικότητα  να αναδειχθεί “πρωταγωνιστής” στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο,  ως παγκόσμιος βιώσιμος πολυνησιακός προορισμός.

Δείτε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

O ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ K2 συνιστά ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό εργαλείο που θα συμβάλλει καθοριστικά στην δυνατότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να αξιοποιήσει, ολοκληρωμένα και γρήγορα, ευκαιρίες και δυνατότητες για τα νησιά μας σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς πόρους.

Δείτε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

Οι νησιώτες μας μπορούν και πρέπει να προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στο αύριο, σε μια σταθερή, διατηρήσιμη, βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη για όλους.

 Στην υλοποίηση αυτού του οράματος συγκλίνουν όλες οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε με επιμονή και μεθοδικότητα  να αναδειχθεί “πρωταγωνιστής” στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο,  ως παγκόσμιος βιώσιμος πολυνησιακός προορισμός.

Δείτε περισσότερα