Σε κοιτίδα τεχνολογικών λύσεων μετατρέπεται η Σύρος

Το ANIC είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας στη καρδιά του Νοτίου Αιγαίου, ικανό να αναδειχθεί σε σημαντική κοιτίδα τεχνολογικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελεί πρωτοβουλία του Ομίλου ONEX και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ως ιδρυτές και της CISCO ως τεχνολογικού παρόχου, την COSMOTE ως στρατηγικού συνεργάτη και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως
εκπαιδευτικού εταίρου.

Το Κέντρο δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή γνώσης και τη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις τοπικές κοινότητες με τη δράση του να εκτείνεται σε τομείς όπως, η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον και οι νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει το ψηφιακό αποτύπωμα της Σύρου, μέσα από μια σειρά καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών.

H πρώτη δράση του ANIC έχει τεθεί ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Στρέφεται στην Υγεία και συγκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και αφορά στη δωρεά του ANIC προγράμματος για τον μετασχηματισμό του σε πρότυπο ασφαλές, πράσινο και έξυπνο Νοσοκομείο.

Οι τρεις άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές:

Έξυπνο Νοσοκομείο

με, ενδεικτικά, χρήση tablets και κινητών τηλεφώνων για την κατά το δυνατόν εξάλειψη της χρήσης χαρτιού (paperless hospital), ενδοεπικοινωνία μέσω εφαρμογής στο κινητό και χρήση ασύρματων IP phones, καθοδήγηση επισκεπτών εντός του κτιριακού συγκροτήματος, καταμέτρηση κίνησης και συνωστισμού με χρήση οπτικών αισθητήρων

Ασφαλές Νοσοκομείο

με θωράκιση απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες κακόβουλες επιθέσεις με ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας στον Ανθρώπινο παράγοντα, τις Διαδικασίες και την Τεχνολογία και

Πράσινο Νοσοκομείο

με εγκατάσταση & χρήση αισθητήρων περιβαλλοντικών
παραμέτρων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, παρακολούθησης της ψύξης σε ψυγεία για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς για τον ίδιο λόγο αισθητήρων σε παράθυρα και πόρτες (ανοικτά ή κλειστά), αισθητήρες πλήρωσης κάδων απορριμμάτων, έξυπνων φωτιστικών σωμάτων, μετρητών κατανάλωσης ενέργειας, μετρητές πλήρωσης δεξαμενών πετρελαίου και κατάστασης καυστήρων κ.α.