Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με έναν (1) Συντονιστή Έργου με διάρκεια από 01.07.2024 ως 30.09.2024, δύο (2) οδηγούς με διάρκεια από 01.06.2024 έως 30.09.2024, επτά (7) οδηγούς με διάρκεια από 01.07.2024 έως 15.09.2024, τρεις (3) οδηγούς με διάρκεια από 01.07.2024 έως 31.10.2024 και τρεις (3) οδηγούς με διάρκεια από 01.07.02024 έως 31.12.2024, στο πλαίσιο υλοποίησης από την εταιρεία του έργου «Smart and Sustainable Island – Astypalea».

Δείτε περισσότερα εδώ